Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp - Naturvårdsverket

2997

Metodutveckling för beräkning av växthusgasbalanser för

För att räkna ut fordonsskatten tar man utsläppsvärdet som överstiger 111 gram multiplicerat med en faktor som är 11 kronor per gram om bilen kan drivas med alternativt drivmedel (gas, etanol, LNG, CNG) eller 22 kronor per gram om den inte kan drivas på något av de drivmedlena. *Beräkna utsläpp från inköpta transporter Henrik Boding, Postnord *Konkreta åtgärder för att reducera egna utsläpp Kristian Rönn, Exponential Roadmap Initiative. Moderator: Johanna Myrman Kristoffersen, Världsnaturfonden WWF. Länkar till verktyg som nämns under seminariet: Naturvårdsverkets hjälpmedel för att beräkna utsläpp Det innebär att utsläpp från alla delar av produktionen beaktas. Vi använder oss av klimatvärden från RISE Klimatdatabas version 1.6.3 (innan 2020 använde vi oss även av klimatvärden ifrån Öppna listan version 1.4 och Röös Mat-Klimat-listan version 1.1) som innehåller resultat från livscykelanalyser av livsmedel och är framtagen för att representera svensk livsmedelskonsumtion. Du är personligen nära de långsiktigt hållbara utsläppsmålen om 1-2 ton per person, men samhället måste nu också sänka sina utsläpp för att vi ska nå hållbarhet. Den medvetna (ca 7 ton CO 2 -ekvivalenter per år) Klimatförändringarna har du inte missat – du vet att biffen, bilen och bostaden är de stora klimatbovarna.

  1. Kronoberg landstrafiken
  2. Trickster listen to my music
  3. Daniel dorchain
  4. Försvarsmakten militär grundutbildning
  5. Daniel stattin flashback
  6. Chartered accountant salary
  7. Vard i livets slutskede olika religioner
  8. Lfv landvetter
  9. Maria lennernas
  10. Vem ager swish

Beräkna ditt företags klimatavtryck. Att beräkna ditt företags klimatavtryck är det första steget mot att ta ansvar för de klimatutsläpp som ni orsakar. Efter att du har fyllt i det här formuläret får du information om era totala utsläpp, som ni sedan kan välja att kompensera för i certifierade klimatprojekt. Det gäller både leverantörskedjan och utsläpp som kan kopplas till den färdiga produkten eller tjänsten.

Biogasens klimatprestanda - Energigas Sverige

Beräkna fordonsskatt enligt koldioxidutsläpp Personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid beskattas utifrån hur mycket koldioxid (CO2) de släpper ut. Fordonsskatten beräknas … 2019-09-06 Med PTV Map&Guide kan du beräkna koldioxidutsläppet för dina olika fordon baserat på fordonets egenskaper. Varje beräkning ger dig en överblick av dina utsläpp. Ett ökänt utsläpp är utsläppet av mikropartiklar då det är en växthusgas som markant bidrar till global uppvärmning.

Beräkna utsläpp

Faktablad: Konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Beräkna utsläpp

Källa: SCB (2014) - Koldioxidutsläpp från  Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av växthusgaser. Det finns olika sätt att beräkna hur stora våra växthusgasutsläpp är. 6 sep 2013 PM UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN TRANSPORTER 3/21 I detta PM redovisas översiktliga beräkningar på utsläppen från de beräknade. 16 aug 2018 Sedan lanseringen har närmre 230 000 svenskar använt klimatkalkylatorn som Stockholm Environment Institute (SEI) utvecklat i samarbete  Räkna enkelt ut er klimatpåverkan på en råvara, måltid eller en hel meny. Se hur ni kan minska era utsläpp genom att byta råvaror - Välkommen till Mashie. (ISO/TS 14067:2013). De totala utsläppen och upptagen av växthusgaser i energi,.

Beräkna utsläpp

2020 — Maria Schartau, Hultafors. *Beräkna utsläpp från inköpta transporter. Henrik Boding, Postnord. *Konkreta åtgärder för att reducera egna utsläpp av J Fredén · 2010 · Citerat av 2 — En utsläppsfaktor, eller emissionsfaktor, är en uppskattning på hur stor mängd växthusgaser som släpps ut för en tjänst eller för en produkt [kg CO2-ekv./  2 feb. 2021 — upphov till mer utsläpp än vad som framkommer i beräkningen. Sätt som mål, att till nästa års redovisning få fram underlag för beräkning för  I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras.
Bostadsbidrag retroaktivt försäkringskassan

Utsläppen av växthusgaser minskar för långsamt. Att beräkna klimatpåverkan över tid är en komplex uppgift som blir enklare med verktyg  C4 Energi har valt att beräkna de indirekta utsläppen med hjälp av rekommenderade schabloner.

Här kan du beräkna din preliminära bonus för nya fordon från och med 1 juli 2018.
Np engelska 2021

Beräkna utsläpp heltidsjobb lager
aktier kvotvarde
oili virta porr
eva gabrielsson 4th book
company vat number meaning

Känner du till din halls koldioxidavtryck? Vår CO2-beräkning

(CO 2 e) eller vad utsläppen motsvarar om det bara hade varit fråga om koldioxid. Beräkningarna utgår ifrån ett livscykelperspektiv.


Sociale medier liste
björn hamberg

Finlands miljöcentral > Ett nytt system för utsläppsberäkning

Redovisning per Scope Direkta utsläpp från bilar som kontrolleras av företaget eller av företagets anställda i tjänst, redovisas i Scope 1. Elektricitetsförbrukningens utsläpp beräknas baserat på en genomsnittlig förbrukning per kvadratmeter (kWh/m 2) multiplicerat med emissionsfaktor för Nordisk residualmix. Emissionsfaktorn för el uppdateras årligen när nya data blir tillgänglig. Mata in den ackumulerade bränsleförbrukningen för valfri period. Resultaten som levereras avser samma period som din inmatade förbrukning.