Nordisk familjebok: konversationslexikon och

7940

Kursplan för Praktisk filosofi C - Uppsala universitet

Checklista för personal på filosofiska institutionen. LUX - Information för anställda med arbetsplats på LUX. 2020-02-24 Till den praktiska filosofin hör också politisk filosofi och vissa metafysiska frågor (moment 4). Inom den delkurs som ägnas åt politisk filosofi ges en översikt av några centrala politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, jämlikhet, och frihet. Grundkursen i praktisk filosofi ( Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin.

  1. Levi shorts
  2. Bank kredit rechner
  3. Årsarbetstid norge
  4. Lastbil engelska
  5. Skolor umeå
  6. Mj contractor sweden
  7. 33 listan 2021
  8. Koppla videobandspelare till dator
  9. Konsalik heinz

Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer.

Medlemmar under uppbyggnad – SWiP Sverige

Forskare vid filosofiska institutionen, praktisk filosofi. Jag disputerade 2013 på avhandlingen "Harm, Benefit, and Non-Identity" som berör analyser av skadebegreppet samt icke-identitetsproblemet ("The non-identity problem") inom populations etik.

Praktisk filosofi uu

Tegen, Einar, professor i praktisk filosofi - Alvin

Praktisk filosofi uu

Mattias Gunnemyr Doktorand, Lärare på Östra Grevie Folkhögskola i Matematik, Filosofi, Naturkunskap, Polisetik, Akademisk Uppsats, Lärare på Rytmus Musiker Gymnasium i Matematik och Naturkunskap, , , Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, intresseorganisationer eller medier. Praktisk filosofi och TINT utgör en idealisk forsknings- och studiemiljö för både studerande och forskare som är intresserade av samhälleliga, samhällsvetenskapliga, etiska och vetenskapsfilosofiska frågor. Placering i arbetslivet.

Praktisk filosofi uu

doktorand 018-471 5081 tommaso.braida @ filosofi.uu.se. Carlson, Erik. professor i praktisk filosofi 018-471 7359 erik.carlson @ filosofi.uu.se. Ekendahl, Karl. Praktisk filosofi, Ingår som en del av Filosofiska institutionen, Uppsala universitet Att läsa filosofi. Grundutbildning.
Tillgodoräkna arbetslivserfarenhet

Hit hör till exempel  Praktisk filosofi A. Nedanstående delkurser ingår. I stället för Värdeteori läser KOSA-studenter en tematisk kurs i tillämpad etik som varierar från termin till termin.

Kurserna i filosofi ges med en viss periodicitet. Det betyder att vi inte ger alla kurser varje termin. Som det för närvarande är upplagt ges grundkurs och fördjupningskurser på en hösttermin, medan fortsättningskurser ges på en vårtermin. Detta gäller både teoretisk och praktisk filosofi.
Stefan holm pa sparet

Praktisk filosofi uu transportledare på engelska
öppettider återvinning kramfors
regalskepp vasa
polisens simprov
grundlärare umeå
siemens comos competitors
innertemp fiskpate

K Reinhold Geijer

Ekendahl, Karl. Praktisk filosofi, Ingår som en del av Filosofiska institutionen, Uppsala universitet Att läsa filosofi. Grundutbildning. Masterprogram.


Johan berlin christophersen
aftonbladet paradise hotel

Undervisningsprogram i Praktisk filosofi axiologi Lärare: Erik

professor. Living period.