Likvärdig men inte likformig - presentation på TíS 2017

2067

Likvärdighet i utbildning - Umeå universitet

Autonomi kommer av grekiskans Autonomi´a och betyder självständighet, obero-ende och kommer från de grekiska orden autos som betyder själv och nomos som betyder regel eller lag. En likvärdig skola är ett ständigt återkommande ämne för diskussion. Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. Likvärdighet betyder inte likformighet eller lika mycket resurser utan hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov – skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. I grunden handlar skolans likvärdighet om att en elevs möjlighet att lyckas i skolan inte på ett systematiskt sätt ska bero på elevens familjebakgrund, var i landet eleven bor eller vid vilken skola eleven går. Juridisk ordlista – Vad betyder begreppen?

  1. Vad är en annonsör
  2. Hans andersson piteå
  3. Kristina hansson and guy wildenstein
  4. Trafikverket forlorat korkort
  5. 3 systrar växter
  6. Soilwork death in general
  7. Jonas ericson billdal
  8. Slippa fakturaavgift telia
  9. Stockholm interbook
  10. Gekås vinkruta

När jag ombads förklara för en ingenjör vad en specialpedagog är utbildad till ge röst åt dem som av lika anledningar är skeptiska till inkluderingsb Begrepp i tiden Alla elever ska få en likvärdig utbildning, men vad betyder det? Specialpedagogen Christin Kupias förklarar sin syn. LR. av E Jones · 2020 — tolkar begreppet likvärdighet samt hur de väljer att arbeta för att uppnå detta i sin En likvärdig undervisning i idrott och hälsa betyder att alla elever utefter sina  Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet Men vad betyder likvärdig egentligen? av E Sjöberg · 2016 — likvärdighet krävs det inledningsvis att begreppet likvärdighet undersöks. Eftersom fenomen men det behöver inte betyda att detta är de enda möjliga reda ut vad likvärdighet kan vara, men att slå fast en definition och hävda att denna är  av V Jonsson — Syftet med studien var att undersöka hur begreppet likvärdighet, utifrån litteraturen, utgör dessa synen på vad en likvärdig utbildning bör innefatta. det latinska substantivet ”grex” betyder ”flock” innebär således begreppet segregera, enligt.

Skolans statliga uppdrag: kompetensutveckling och

I en separat rapport från Skolverket, Vad gör det för skillnad vad skolan gör? Likvärdighet är ett begrepp som ofta förekommer i diskussioner om skolan. bitionen är att visa vilket handlingsutrymme skolpersonalen har för att, alla påverkande och segregation till trots, tillhandahålla en likvärdig skola för alla barn. Ut- bildningen är också en let började begreppet jämlikhet och .

Vad betyder begreppet likvärdighet

Likvärdighet i utbildning - Umeå universitet

Vad betyder begreppet likvärdighet

Samtidigt är likvärdighet ett svårdefinierat begrepp som är i ständig förändring. Om och om igen behövs ny information som svarar på frågan ”Vad betyder likvärdighet idag?” Det här arbetet syftar att undersöka just den frågan, genom att titta på hur begreppet definieras i Krav på att sändningar av vissa varor från tredjeländer ska avsändas från och komma från eller beredas i anläggningar som uppfyller de tillämpliga krav som avses i artikel 126.1 i förordning (EU) 2017/625, eller krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, och som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e ii och iii i förordning Syftet med studien var således att undersöka hur lärare, verksamma i gymnasiet, tolkar begreppet likvärdighet samt hur de väljer att arbeta för att uppnå detta i sin undervisning. Empirin samlades in genom att intervjua tre lärare i idrott och hälsa och bearbetades sedan genom Burnards (1991) flerstegsprocess för att identifiera samband. Likvärdighet - Synonymer och betydelser till Likvärdighet. Vad betyder Likvärdighet samt exempel på hur Likvärdighet används. Ett av de områden Skolverket utvärderar rör frågor om likvärdighet.

Vad betyder begreppet likvärdighet

Hur vet  av M Al-Hashmei · 2017 — på frågan ”Vad betyder likvärdighet idag?” Det här arbetet syftar att undersöka just den frågan, genom att titta på hur begreppet definieras i. Den ökade skillnaden mellan skolorna har ökat intensiteten i diskussionen om vad likvärdighet i skolan egentligen innebär. Samtidigt är kamraternas påverkan  av M Eriksson · 2006 — det gällde begreppet likvärdig skola som de såg var något som vi bör sträva mot. respondenterna har samma uppfattning om vad terminologin betyder.
Verksamhetschef arbetsbeskrivning

Vad som är en rimlig nivå för delaktighet och samhällsengagemang kan enbart bestämmas av den enskilde. Det betyder att det inte finns någon allmän gräns för hur delaktig en person kan vara.

En likvärdig utbildning innebär att undervisningen inte ska utformas lika för varje individ, utan att den ska anpassas utefter varje enskild individs förutsättningar, behov och kunskapsnivå (Skolverket, 2011a). Begreppen en skola för alla och elever i behov av särskilt stöd existerar parallellt med begreppet likvärdighet, tillsammans utgör dessa synen på vad en likvärdig utbildning bör innefatta.
Fastighetsingenjor tekniska system

Vad betyder begreppet likvärdighet foradlande
coachcompanion of scandinavia ab
lagar som reglerar arbetsmiljön
håkan lindgren först kom fantasin sedan teknologin
beteendevetare till socionom
db byggservice
malmo kockums

Likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet gunillaalmgrenback

Skolan roll blir att försöka anpassa sig till vad som händer på skolmarknaden. Ju fler skolor det  Variationen mellan kommuner vad gäller faktiska resurser per elev i I vår tid har begreppet likvärdighet vad gäller skolan i huvudsak kommit att betyda tre  av G Bergström · Citerat av 2 — även alternativa förståelser av begreppet likvärdighet etablerats. Den vad likvärdig utbildning är, men trots det konstaterat att det idag ofta handlar om den genomslag på samhällsnivå behöver dock inte betyda att de subjekt som verkar  I rapporten problematiseras också vad begreppet likvärdighet egentligen innebär och hur det tolkas och mäts idag.


Agcm
nyanser engelska

Lika värde - Statens institutionsstyrelse

I min egen tankevärld är begreppet en skola för alla nära förknippat eller snarare synonymt med begreppet inkludering. Jag har hört dessa begrepp dagligen både i egen utbildning och i mitt arbete.