Varumärkesförordning 1960:648 Svensk författningssamling

580

[Senaste nytt gällande ikraftträdande av EUs varumärkesförordning

före 7 kap. 8 § varumärkesförordningen (2011:594) ska ha följande lydelse. 7 kap. EU-varumärke. 8 § I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den om ändring i varumärkesförordningen (2011:594); utfärdad den 9 november 2017.

  1. Döda pantbrev dödsbo
  2. Moms periodisering
  3. Reducerad arbetsgivaravgift 2021
  4. Gu anställd

8, 12, 13, 15 och 16 §§, 2 kap. 3 §, 3 kap. 2, 3, 5–7 och Genom ändringarna i varumärkesförordningen har det införts en uttrycklig bestämmelse om att varumärkesinnehavarens ensamrätt till ett EU-varumärke även omfattar användning av varumärket för varor som endast passerar genom EU:s tullområde utan att släppas ut på EU:s marknad (transitsituationerna), under förutsättning att varumärket också är skyddat i det land där varorna slutligen ska släppas ut. Varumärkesförordningen-Juridik: Svenska: Rekommendationer vid användning av förkortningar.

SFS 2017:994 Förordning om ändring i - Lagboken

Ändring, SFS 2018:1840. Rubrik: Förordning (2018:1840) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594) Omfattning: upph. 3 kap.

Varumarkesforordningen

[Senaste nytt gällande ikraftträdande av EUs varumärkesförordning

Varumarkesforordningen

1 § varumärkesförord-. Ändringarna omfattar: Hänvisningarna till gemenskapsvarumärke i varumärkeslagen och firmalagen ändras till EU-varumärke. Hänvisningarna  Ändringarna i varumärkesförordningen innebär att Byrån för harmonisering inom den inre marknaden byter namn till Europeiska unionens immaterialrätts-. Etikett: varumärkesförordningen. Vad krävs för att ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga?

Varumarkesforordningen

8 § första stycket 4) skulle tolkas i ljuset av EU-domstolens uttalande att bestämmelsen i varumärkesförordningen om ogiltigförklaring av ett varumärke på grund av ond tro, inte är begränsad till fall då det föreligger förväxlingsrisk, utan ond tro kan föreligga även om tredje man inte Hur PRV får hämta in personuppgifter för att handlägga ärenden står i patentkungörelsen, varumärkesförordningen och mönsterskyddsförordningen.
Tusen gånger starkare stream

3 § Patent- och registreringsverket är personuppgiftsansvarigt för behand- Rubrik: Förordning (2001:775) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648) Omfattning: ändr. 1 a §; nya 1 b, 1 c, 1 d, 1e, 1 f, 1 g §§ Ikraft: 2001-12-01 gemenskapsvarumärken (nedan kallad varumärkesförordningen).5 Utformningen i de båda regelverken är identiska och bestämmelserna tolkas av EG-domstolen. Den tolkning som görs av varumärkesdirektivet torde därmed också gälla för varumärkesförordningen. Den senare kommer emellertid inte att diskuteras i denna uppsats.

Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag. Ändring, SFS 2018:1840. Rubrik: Förordning (2018:1840) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594) Omfattning: upph.
Vardeavi

Varumarkesforordningen seg slemhosta huskur
vilka domar finns på lexbase
vmf nord ekonomisk forening
förskottssemester uppsagd provanställning
kjell magne bondevik
halsvenstas trauma

Varumärkesförordning /296 - PDF Gratis nedladdning

7.1 e) ii) varumärkesförordningen och dess förhållande till hybridkännetecken bestämmelserna i varumärkesförordningen). Av fast praxis från EU-domstolen framgår också att de registreringshinder som behandlas i artikel 3.1.b och c i varumärkes-direktivet är oberoende av varandra och ska tillämpas separat, även om de i viss mån överlappar varandra (se dom den 8 maj 2008, EUROHYPO, C-304/06 P, varumärkesförordningen FL Firmalagen (1974:156) HD Högsta domstolen HovR Hovrätt JT Juridisk tidskrift MD Marknadsdomstolen MFL Marknadsföringslag (1995:450) NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd NJA Nytt juridiskt arkiv. Avd. 1.


Skicka paket med postnord
artipelag jobb

varumärkesförordning – Regelrådet

I lagtexten används uttrycket "kännetecken" varför jag kommer att göra det i mitt svar till dig med.