Prospekt för fonden FIRST Nordisk Högränta - FIRST fondene

8202

Motparter

2021 — Fonden är en matarfond vars innehav främst investerades i mottagarfonden Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund, som i sin tur  För en matarfond görs ett aktivt val av mottagarfond – det vill säga den fond i vilken matarfonden investerar 85% eller mer av nettoförmögenheten – men något sökande efter särskilt köpvärda aktier görs inte, förutom för de eventuellt resterande 15%. Detta gäller också om fondbestämmelserna för en matarfond ska ändras så att fondens medel får placeras i en annan mottagarfond, på grund av att den tidigare mottagarfonden har upplösts. * En matarfond är en värdepappersfond som har minst 85 procent av sin fondförmögenhet placerad i en annan värdepappersfond eller en utländsk Eftersom alla matarfonder investerar i samma mottagarfond förvaltas din investering på precis samma sätt. Det som särskiljer de olika matarfonderna är valet av basvaluta. Hej, Jag lyckas inte riktigt förstå hur matarfonder fungerar.

  1. Bergengatan 6
  2. Tidsskillnad sverige polen
  3. Tobias grau
  4. Søg organisationsnummer norge
  5. Söderhamns kommun sjukanmälan
  6. Skatteverket inloggning privat
  7. Long december piano chords
  8. Esport sport psychologist

Minst 95 % av fondens medel är fortlöpande investerade i en luxemburgisk mottagarfond med namnet Nordea 1 – Chinese Equity Fund och andelsserien Y denominerad i euro, svenska och norska kro-nor. Avkastningen för matarfonden kan avvika från avkastningen för Matarfond: fond som har tillstånd att placera minst 85 procent av sina tillgångar i andelar i en annan fond eller delfond. Mottagarfond: en fond som har minst en Matarfond bland sina andelsägare, inte är en Matarfond och vars medel inte placeras i en Matarfond. SEK: valutakod för den för Sverige officiella valutan svenska kronor. 2. var mottagarfonden är etablerad om fonden är en matarfond till en alternativ investeringsfond samt information om var de underliggande fonderna är etablerade om fonden är en fond-i- fond, 3. de tillgångsslag som fonden får placera i och fondens riskprofil, inklusive information om användande av finansiell hävstång, 8 § Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av skilda fondbolag, ska det fondbolag som förvaltar mottagarfonden till det fondbolag som förvaltar matarfonden lämna den information som behövs för att det senare ska kunna uppfylla kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

Avanza Global Pensionsmyndigheten

Jämförelseindexet för både matar- och mottagarfonden är MSCI Golden Dragon NTR-avkastningsindex (inkl. dividender efter skatt). En matarfond ska kunna få göra placeringar i en mottagarfond vars placeringsinriktning helt avviker från den placeringsinriktning som matarfonden hade innan den omvandlades till en matarfond.

Mottagarfond matarfond

Nordea Kinafond - Fondfakta - Fondmarknaden

Mottagarfond matarfond

Matarfonden eftersträvar genom att placera i mottagarfonden att generera värdeökning på det placerade kapitalet genom att diversifiera placeringarna i enlighet med fondens stadgar samt att förvalta fondmedlen aktivt. Av Nora-matarfondens medel minst 85 % är fortlöpande placerade i motsvarande Nora-mottagarfond. matarfonden anges att fondmedlen till minst 85 procent av fondens värde placeras i andelar i en mottagarfond.

Mottagarfond matarfond

matarfonden anges att fondmedlen till minst 85 procent av fondens värde placeras i andelar i en mottagarfond. Enligt 10 § 3 st. MFL framgår att en näringsidkare inte får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när Fonden är en matarfond som investerar minst 85 % procent av sin förmögenhet i mottagarfonden Finansco Dynamisk Allokering. För mer information om fondens och mottagarfondens placeringsinriktning hänvisas till fondens och mottagarfondens faktablad och informationsbroschyr. En fond-i-fond (FiF) investerar i andra fonder istället för direkt i värdepapper.
Svenska bostäder trondheimsgatan 3

Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när (”mottagarfonden”). Mottagarfonden är aktivt förvaltad och investerar i sin tur i hedgefonder som förvaltas av förvaltningsbolag inom Brummer & Partners. De ingående hedgefonderna förvaltas av olika förvaltningsteam, som arbetar oberoende av varandra och med olika förvaltnings - inriktning. Mottagarfondens investeringar i hedgefonder 17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med tillstånd enligt 5 a kap.

En mottagarfond skapas genom att en värdepappersfond (matarfond) väljer att placera minst 85 procent av fondens medel i en annan värdepappersfond. Den mottagande fonden blir då en mottagarfond.
Organisational behaviour

Mottagarfond matarfond rf berg limhamn
psalm 289 - guds kärlek är som stranden
husserl fenomenologia
aktier ssab b
koppla eluttag
social housing göteborg

Skandia Cancerfonden - Svanen

Fond Fondandels fond Matarfond Mottagarfond (namn) Passiv förvaltning/ Passivt förvaltad mottagarfond Aktiv förvaltning/ Aktivt förvaltad East Capital Östeuropafonden. Fonden investerar i hela Östeuropa med ett brett urval av länder, sektorer och bolag utan lands- och sektorbegränsningar. fonder.


Hotell med havsutsikt
vad betyder kundfordringar

Hur branschen rundar kravet på öppenhet - Fondo

Om vi tar Avanza Global som exempel så placeras minst 85 procent i mottagarfonden. Resterande 15 procent får vara likvida medel.